Kącik psychologiczny » Psychoterapia psychodynamiczna w pytaniach

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o psychoterapii psychodynamicznej

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

     Terapia psychodynamiczna to podejście wywodzące się z terapii psychoanalitycznych, służące pomaganiu ludziom poprzez dialog. Za twórcę tego podejścia uważa się Zygmunta Freuda, który uważał podejście psychoanalityczne za kontakt z drugim człowiekiem polegający na „(…) umiłowaniu prawdy, czyli na uznaniu rzeczywistości, wykluczającym wszelkie pozory, wszelką obłudę”.

 

Psychoanaliza jest nie tylko praktyką terapeutyczną, ale również teorią umysłu ludzkiego, zakładającą istnienie nieświadomości, czyli nieświadomych motywów, które popychają nas np.: do odtwarzania niekorzystnych relacji, wydarzeń. Według psychoanalizy życie psychiczne wykracza poza to, czego jesteśmy świadomi. Nieświadoma część umysłu stanowi jego większość i dostępna jest jedynie poprzez psychoanalizę.

 

Psychoterapia psychodynamiczna – jak to się odbywa i dokąd zmierza?

     Podczas psychoterapii psychodynamicznej terapeuta i pacjent siedzą naprzeciwko siebie, rozmawiają i monitorują to, co się z nimi w trakcie tego kontaktu dzieje, co czują i myślą w danej chwili. Na tej podstawie starają się zrozumieć nieświadomość Pacjenta – a więc źródło jego odczuć i sposobu pojmowania rzeczywistości oraz relacji.

Psychoterapeuta jest po to, by pomóc pacjentowi, w bezpiecznej atmosferze, stać się świadomym różnych części jego wewnętrznego świata (uczuć, emocji, myśli, snów), który jest niepoznany. Uświadamianie jest jednym z istotnych czynników leczących. Uświadamianie przynosi ulgę w bólu psychicznym i umożliwia odzyskanie sił rozwojowych, jest więc także wsparciem w rozwoju osobistym.

„Umieć kochać i pracować” powiedział kiedyś Freud zapytany przez studenta, jakie są oznaki dojrzałości i zdrowia psychicznego, czyli tego dokąd zmierza terapia.

Częstotliwość sesji ustalana jest indywidualnie na początku spotkań (raz lub dwa razy w tygodniu).

Spotkania nastawione są na rozwikłanie konkretnego problemu. Dodatkowo, pacjent rozwiązując swoje trudności zaczyna lepiej siebie rozumieć. Poznaje siebie, staje się bardziej świadomy swoich uczuć, emocji, motywów podejmowanych decyzji.

 

Komu pomaga psychoterapia psychodynamiczna?

     Psychoterapia psychodynamiczna jest zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i par.

Podejście psychodynamiczne służy tym, którzy czują się uwięzieni w powracających problemach psychicznych, odbierających radość oraz satysfakcję, jaką faktycznie można by czerpać z pracy, z relacji z partnerem, rodziną, przyjaciółmi. Psychoterapia psychodynamiczna skierowana jest również do tych, którzy cierpią z powodu objawów – depresji, lęków, zahamowań, poczucia niespełnienia, symptomów psychosomatycznych.

Psychoterapia psychodynamiczna – dlaczego warto wybrać właśnie tę metodę?

Wybór terapeuty to ważna, indywidualna decyzja. Terapeuta, prócz odpowiednich kwalifikacji, powinien posiadać cechy, które sprawią, że będziemy dobrze czuli się w jego obecności.

Jest coraz więcej szkół psychoterapii, a co za tym idzie, jest też coraz więcej metod, którymi posługują się terapeuci. Co więc wyróżnia terapie psychodynamiczne i psychoanalityczne? Teoria umysłu, o której wcześniej wspomniano, czyli zakładanie istnienia nieświadomości, ma tu kluczowe znaczenie.

Lęki, zahamowania i depresja są często oznaką wewnętrznych konfliktów umieszczonych w nieświadomej sferze psychiki. Rzutują one na relacje, powodują trudności, mogą mieć także duży wpływ na podejmowanie osobistych i zawodowych decyzji. A że konflikty te są poza świadomością, dostrzeżenie ich bez pomocy drugiej osoby, jest trudne, czasami wręcz niemożliwe.

 

Efekty psychoterapii psychodynamicznej

     Doświadczenie terapii, podczas której, w bezpiecznych warunkach, pacjent może coraz lepiej rozumieć siebie, czyli stawać się świadomym swoich uczuć, myśli, wspomnień, sprawia, że zaczyna on mieć do siebie większe zaufanie. Jest w stanie bardziej świadomie podejmować decyzje, kierować swoim rozwojem i życiem. Te pozytywne efekty psychoanalizy są czymś, co niejako uwewnętrznia się i zostaje z pacjentem, także po zakończeniu terapii.

Terapia psychodynamiczna/psychoanalityczna to proces, w którym, w sposób naturalny, bez żadnych ćwiczeń, czy prac domowych, osobowość pacjenta staje się coraz bardziej dojrzała do „miłości i pracy”.

 

Tekst ukazał się na stronie bloga psychologiczno-seksuologicznego www.nobowiepani.pl