Kącik psychologiczny

Kogo wybrać psychologa, psychoterapeutę czy psychiatrę?

Korzystanie z pomocy w kryzysie czy trudnościach nie jest codzienne, dlatego wiele problemów może przysporzyć to do jakiego specjalisty się udać.

Każda z wyżej wymienionych osób zajmuje się ogólnie pojętą pomocą, jednak każda posiada nieco inne kwalifikacje. Poniżej krótki przegląd zakresu kompetencji, który mam nadzieję pomoże Państwu dokonać słusznego wyboru:

Psycholog to osoba ta posiada tytuł co najmniej magistra. Nie ma obecnie w Polsce innych niż magisterskie studiów uprawniających do wykonywania tego zawodu. Psycholog posiada wiedzę dotyczącą koncepcji psychologicznych, teorii osobowości, wychowania, narzędzi służących do badania cech osobowości, charakteru, zaburzeń. Do psychologa można się zatem zwrócić w zakresie: poradnictwa, doradztwa, interwencji kryzysowej.

Psychiatra z kolei zajmuje się leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Psychiatra posiada tytuł lekarza medycyny, dlatego jest uprawniony do wypisywania recept (farmakoterapii). Psychiatra na podstawie wywiadu medycznego z pacjentem diagnozuje konieczność włączenia farmakoterapii, może również skierować pacjenta na psychoterapię.

Psychoterapeuta to osoba posiadająca dodatkowe uprawnienia do prowadzenia psychoterapii – czyli regularnych spotkań mających na celu przywracanie dobrostanu psychicznego pacjenta, budowaniu satysfakcjonujących relacji. Psychoterapeuta jest zazwyczaj psychologiem, psychiatrą bądź pedagogiem z wykształcenia. Wybierając psychoterapeutę należy sprawdzić czy ukończył bądź przynajmniej jest w trakcie szkolenia z psychoterapii w jednym z Rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, bądź Psychiatryczne. Ważne jest również, aby terapeuta regularnie korzystał z superwizji, po to aby proces terapeutyczny który prowadzi podlegał nadzorowi kogoś kto posiada duże doświadczenie zawodowe.